Voorjaarsvergadering 5 April

geplaatst in: Nieuws | 0

April staat weer voor de deur en dat betekent: de start van het buitenseizoen voor “ôs sjötterieke”.
Traditie getrouw vindt deze start plaats met de voorjaarsvergadering (alle leden zijn welkom) op de 1ste vrijdag van april.
Dit jaar dus op vrijdag 5 april a.s. om 20:00 uur

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen jaarvergadering.
  3. Contributie.
  4. Activiteitenagenda 2024 en schiet-agenda (eventuele aanpassingen)
  5. Mededelingen schiet-commissie.
  6. Mededelingen bestuur.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.

Gezien het belang van deze vergadering rekenen wij op jullie aller komst. Indien je verhinderd bent, gaarne afmelden bij Jo Driessen, tel. 06-34298718 of Har, tel. 06-28129770

Tot ziens op 5 april a.s.

Namens het Bestuur
Har en Pierre