EEN SCHUTTERIJ VOOR ÉÉN DAG

Om een belofte na te komen; het openen van de 20e St. Leendertmarkt met een heuse schutterij met leden uit Urmond, werd er in 1992 een vergadering opgeroepen om de plannen te bespreken. Er werd besloten een schutterij in het leven te roepen, onder voorwaarde van een éénmalig bestaan gedurende de St. Leendertmarkt van 1993. Dat betekende, dat bij de opening van de markt de schutterij officieel werd geïnstalleerd en bij de sluiting van de markt, op de zondag, de schutterij werd opgeheven.

Deze schutterij zou tijdens haar korte bestaan de trotse naam ‘Stadssjötterie St. Leendert Uermend’ dragen.

Er werd een werkgroep gevormd, bestaande uit: Peter Kuypers (voorzitter), Jo Driessen (penningmeester), Jack Pallada (lid), John Meulenberg (lid), Jean Hanckman (lid) en de voorzitter van de St. Leendertmarkt, de heer Maan Vaessen. Na het afvallen van John en Jack, traden Ida Brouns en Paula Dreessen tot de werkgroep toe.

De uniformen werden geleend in Eys, handige mensen uit het dorp maakten houten geweren en het bordje voor de bordjesdrager en de nodige repetities werden gehouden, want het in de maat lopen is een must. Verder werd er ook nog een heus exercitiepeloton in het leven geroepen en werd er een drumband geformeerd die ook de nodige repetities hield. Op 12 juni werd er een heus Koningsschieten gehouden om een eerlijke koning te verkrijgen. Het was John Meulenberg die de koningsvogel afschoort en zodoende de 1e koning werd. Diezelfde avond vond de kroning van de koning plaats bij de pomp voor de oude kerk, en deze plaats wordt nu nog als kroonplaats voor de nieuwe koning gebruikt.

Trots als pauwen werd er op 26 juni dan ook opgemarcheerd naar de fanfarezaal om de schutterij op te richten, met in ons midden koning John Meulenberg en zijn koningin Rika. De schutterij werd opgericht en er werden diverse demonstraties verzorgd door het exercitiepeloton.

Op zondagavond, bij het sluiten van de markt, werd de schutterij opgeheven.

Mede door de vele positieve reacties tijdens de markt werd op de evaluatievergadering besloten om als schutterij verder te gaan. Het 1e optreden buiten Urmond was al op 11 juli en betrof het afhalen van de nieuwe Oogstkoningin in Berg aan de Maas.

In december 1993 werd definitief besloten om definitief met de schutterij verder te gaan als vriendenclub en niet meer als 3 optreden per jaar te verzorgen.

 

HET JAAR NA DE OPRICHTING 1994

De kostuums werden definitief van Eys gekocht.

Op 4 juni werd het koningsschieten wederom in Nattenhoven gehouden en was het Charles Hendrix die de vogel afschoot. Hij vormde dit jaar samen met zijn vrouw José het koningspaar. Ook dit jaar werd de St. Leendertmarkt weer opgeluisterd, met optreden van exercitiepeloton. Verder werd acte de presence gegeven op het toenmalige traditionele weidefeest van C.V. De Waterratte op 17 juli.

Op 24 juli werd door een zestal leden, als gast bij de schutterij St. Hubertus, deelgenomen aan het ZLF te Hingen. Vervolgens werd er op 7 augustus als gastvereniging deelgenomen aan het bondsfeest van de schutterij St. Jozef uit Stein. Op zondag 18 september werd deelgenomen aan een bevrijdingsfakkeltocht bij gelegenheid van het feit dat ons dorp 50 jaar bevrijd was. In dit jaar werd ook een aanvang genomen met de traditionele kerstboomverkoop. Mede door de verkoop van kerstbomen konden in 1994 de sabels van onze officieren worden aangeschaft.

 

HET 3E JAAR 1995

Onze 1e activiteit was het koningsschieten op 3 juni in Nattenhoven. Na het 114e schot was het Jo Driessen die zich Koning mocht noemen en samen met zijn vrouw Leny het Koningspaar van 1995 zou vormen.

Door sponsoring werd de kledij en uitmonstering weer uitgebreid, o.a. aankoop hoedjes en paraplu’s marketentsters, geweren en kledij bielemannen. Vervolgens werd de St. Leendertmarkt weer opgeluisterd, werd een feestavond georganiseerd en werd het weidefeest van de Carnavalsvereniging met een bezoek en optreden vereerd. Tevens werd een bezoek en optreden verzorgd tijdens de Meulefeesten op 3 september.

Het ledenbestand bestond uit 55 leden, waarvan 45 geüniformeerd.

Ook werden er weer de nodige kerstbomen verkocht.

 

HET 4E JAAR 1996: 1E DEELNAME OOGSSTOET

Op zaterdag 1 juni was het koningsschieten wederom onze 1e activiteit en was het onze bieleman Frans Schmitz, die de Koningsvogel naar beneden haalde. Samen met Ines, dochter van Wilma Lemmens, zouden zij ons koningspaar voor 1996 vormen. Zij moesten reeds op 2 juni acte de presence geven bij ons bezoek aan het Platzconcert van fanfare St. Martinus. In het laatste weekend van juni werd de St. Leendertmarkt weer mede opgeluisterd en werd ook weer de traditionele koffietafel voor onze leden gehouden.

Op 18 augustus werd voor de 1e keer deelgenomen aan de Oogstdankstoet te Berg aan de Maas, en dit was toch een gebeurtenis waar nog lang over na gepraat werd. Mede vanwege het toen nog grote aantal mensen dat deze stoet bezocht. Vervolgens werd op 7 september een bezoek en optreden verzorgt tijdens de 25e Meulefeesten, en werd door onze drumband op 15 september aan het Drumbandfestival van onze fanfare deelgenomen.

Verder werden weer kerstbomen verkocht en werd een aanvang gemaakt met de voorbereiding op ons 1e lustrumfeest in 1997, dat als naam KUS (Klein Urmond Schuttersfeest) zou krijgen.

Het ledenbestand bestond uit 61 leden, waarvan 48 geüniformeerd.

 

HET 1E LUSTRUMJAAR 1997

Dit jaar zou helemaal in de ban zijn van KUS 97, ons 1e schuttersfeest in Urmond. Maar eerst stonden nog enkele andere optredens te wachten, zoals op 27 april; een bezoek aan de fanfare van Meeswijk in België, dat ons 1e buitenlandse optreden was. 8 juni namen we deel aan het pleinfeest van de fanfare.

In het laatste weekend van juni stond wederom het bezoek aan de St. Leendertmarkt op het programma.

In het weekend van 25 t/m 27 juli werd de KUS in Uermend gehouden, met deelname aan de optocht van 4 schutterijen en aan het schieten met 5 schutterijen (de schutters uit Schinnen waren nog niet in het bezit van hun kostuums). Tevens nam fanfare St. Martinus ook deel tijdens de optocht en de muzikale omlijsting.

Op vrijdagavond werd het feest geopend met een optreden van de PALEMIGE SPATZEN. Tijdens dit weekend werd op zaterdag 26 juli voor de 1e keer de koning in Urmond zelf geschoten en was het Wim Smeets die de vogel afschoot met het 92ste schot. Samen met zijn echtgenote Mirjam vormde hij ons koningspaar.

Aangezien tijdens de KUS-feesten om een Kus beker geschoten zou worden, werd er ook een 6-tal geformeerd om mee te schieten. Na diverse trainingen waren dit: Jo Dreessen, Wim Hendrix, Herbert Pepels, Charles Hendrix, Roy Meulenberg en Daniel Scheeren. Zij behaalde een verdienstelijke 2e plaats, achter Nattenhoven en voor Sweikhuijzen.

Het werd een unieke gebeurtenis voor Urmond waar nu nog over gepraat wordt. Vermeldenswaardig is verder nog dat er een speciaal voor dit feest samengesteld en opgeleid dames exercitiepeloton een demonstratie verzorgde, dat de regionale dagbladen haalde.

Op 24 augustus werd wederom deelgenomen aan de Oogstdankstoet, en als laatste activiteit in dit toch wel drukke jaar was het afhalen van de drumband van de fanfare na deelname aan een bondsconcours.

Op 25 november 1997 namen wij afscheid van ons lid Pastoor A.H. Martens (voor velen Funs). Hij was het 1e lid van onze vereniging dat stierf. Hij werd met schutterseer begraven.

Ook dit jaar werden er weer kerstbomen verkocht.

Het ledenbestand was 62 leden, waarvan 47 geüniformeerd.

 

1998: HET JAAR NA DE KUS

Op zondag 1 maart waren wij uitgenodigd om de nieuwe pastoor, de heer Braun, in te halen.

Een maand later, zondag 3 mei werd deelgenomen aan het 70-jaar jubileumfeest van de VV Urmondia. Dit was weer een ludiek optreden, aangezien wij verzocht werden om de “koo” te vergezellen op haar tocht van de stal naar het feestterrein.

Op zaterdag 6 juni vond wederom het koningsschieten plaats in Nattenhoven, en wist Roy Meulenberg na 131 schoten de vogel af te schieten en zich als koning te kronen. Sandra Haenen stelde zich dit jaar beschikbaar om aan de zijde van Roy als koningin voor onze schutterij op te treden.

In het weekend van 27 en 28 juni werden de St. Leendertmarkt weer mede opgeluisterd en werd de H. Mis bezocht met aansluitend de traditionele koffietafel, tevens werd een begin gemaakt met het plaatsen van een bloemetje op de graven van de overleden leden.

Op 15 augustus waren wij als gastvereniging in Sweijkuijzen uitgenodigd, en op 23 augustus weer voor een deelname aan de Oogstdankstoet in Berg aan de Maas.

Op 20 september waren wij uitgenodigd als gastvereniging tijdens het bondsfeest in Nattenhoven.

Begin december werden weer kerstbomen verkocht.

 

HET JAAR 1999 MET ‘UPS’ EN ‘DOWNS’

Dinsdag 2 maart bereikte ons het droevige bericht dat onze 1e koning John Meulenberg op 54 –jarige leeftijd was overleden. Op zaterdag 6 maart hebben wij hem met schutterseer begraven.

6 juni, tijdens het pleinfeest van de fanfare, konden wij ons 1e vaandel aan de Urmondse bevolking tonen. Tot nu toe hadden wij steeds gebruikt gemaakt van de vlag van Thei Worms. Op zaterdag 5 juni vond het koningsschieten in Nattenhoven plaats en was het Herbert Pepels die zich na het 101ste schot koning mocht noemen en samen met zijn vrouw Sonja, die als koningin aan zijn zijde onze schutterij her en der vertegenwoordigt. 30 april werd onze commandant, Chrit Demandt, koninklijk onderscheiden in de orde van Oranje Nassau.

Op 1 mei vond een bezoek plaats aan de schutterij in Buchten, dit naar aanleiding van het planten van de meiden. Vervolgens werd op 6 juni het pleinfeest van de fanfare bezocht werd op 13 juni als gastvereniging aan het bondsschuttersfeest in Stein deelgenomen. Daarna stond in het laatste weekend de St. Leendertmarkt weer op het programma met optreden, H. Mis en koffietafel.

Op 22 augustus werd wederom aan de Oogststoet deelgenomen.

Tijdens de jaarvergadering in november (telkens de 1e vrijdag van november) werd een commissie, i.v.m. KUS 2000, in het leven geroepen om te onderzoeken of er een groot feest georganiseerd moest worden.

 

HET MILENIUMJAAR 2000

Dit jaar was onze 1e activiteit al vroeg in het jaar, namelijk 20 februari; het afhalen van de nieuwe pastoor.

Aangezien onze vereniging aan de beurt was om het KUS-schieten te organiseren, werd er in het weekend van 27 en 28 mei een feest georganiseerd in Nattenhoven. Op 27 mei schoot Herbert Pepels voor de 2e maal op rij de vogel af (105 schoten) en mocht zicht dus samen met Sonja, millenniumkoningspaar noemen. Helaas ging het feest op de zondag niet door vanwege het zeer gevaarlijke, slechte weer.

Op 8 juni kreeg onze schutterij statuten. en op 27 augustus werd weer deelgenomen aan het pleinfeest van onze fanfare.

Ter afsluiting van het jaar werden er weer kerstbomen verkocht. Voorwaar een rustig jaar.

 

HET JAAR 2001: MKZ-CRISIS

Het koningsschieten was dit jaar gepland op 19 mei. Echter door de MKZ-crisis was het pas enkele dagen voor deze datum bekend dat het feest zou doorgaan. Doch, na het nemen van enkele preventieve maatregelen (zoals “pootje baden”) is alles in orde gekomen, en was het Werner Kuijpers, die zich na het 102e schot koning mocht noemen. Met aan zijn zijde Nancy zou hij als koningspaar het jaar volbrengen.

In dit jaar werd de schutterij verrast met nieuwe T-shirts die waren geschonken door Duvet uit Stein.

Op 10 juni werd een bezoek gebracht als gastvereniging aan het bondsfeest te Schinnen. Vervolgens werd in het weekend van 23 en 24 juni de St. Leendertmarkt opgeluisterd samen met alle andere jaarlijks terugkerende plichtplegingen, zoals H. Mis en koffietafel.

Op 12 augustus werd het jubileumfeest in Belfeld bezocht. Dit was het 1e officiële optreden van onze schutterij naar buiten toe. Wij werden namelijk voor de 1e keer door een jury beoordeeld. Niet mis, als men weet dat we met maar liefst zeven prijzen naar huis kwamen! Tijdens dit feest vonden er ook schietwedstrijden plaats, en lukte het een van onze zestallen voor de 1e keer in de geschiedenis om 18 bölkes af te schieten. Zodoende is het gelukt een 6e plaats in de wacht te slepen. Dit zestal bestond uit: Hedwig Meijers, Charles Hendrix, Hen Vaessen, Jo Driessen, Wim Hendrix en Armond Hendrix, als coach trad op Jules van Mulken, de oude rot uit Nattenhoven.

Vervolgens werd op 26 augustus een bezoek gebracht aan het pleinfeest van de fanfare en werden diverse recepties in ons dorp bezocht. Vermeldenswaard is nog dat op 12 juli een informele bespreking plaatsvond met de bond Berg en Dal.

Aangezien de vereniging nu toch al 8 jaar bestaat en er nieuwe uitdagingen werden gezocht gezien het positieve resultaat in Belfeld, werd gedacht aan de aansluiting bij een bond. Bij deze bond waren de verplichtingen laag. Op de Jaarvergadering in november werd dan ook met royale meerderheid besloten om de de vereniging als lid bij deze bond aan te melden.

Begin december werd de eigen buks aangeschaft, hierna vond wederom de traditionele verkoop van kerstbomen plaats.

 

2002: 1e BONDSOPTREDEN

Op woensdag 24 april werd door onze schutterij een kleine bedevaart gehouden naar Heppeneert om daar te bidden voor de genezing van onze vaandeldrager Wim Brouns.

Op Koninginnedag vond voor de 1e keer het clubkampioenschap windbuksschieten plaats, en dit werd een aangelegenheid voor de Familie Westbroek, bader Ron werd winnaar bij de senioren en zoon Nigel bij de junioren.

Op 12 mei was het dan zover en was de 1e deelname aan een bondsfeest een feit. Wij togen met de bus naar Sint-Martens-Voeren in België. Hier werden meteen 2 prijzen gewonnen, namelijk 2e mooiste koningin en 2e meeste geweerdragers.

1 juni werd het traditionele koningsschieten in Nattenhoven gehouden . Hier schoot de 16 jarige Armond Hendrix zicht tot koning. Met zijn zus Vera als koningin aan zijn zijde, waren zij ons koningspaar 2002.

Op 16 juni vond het bondsschieten plaats in de Heeg, ook weer een noviteit voor onze vereniging. Er werd een verdienstelijke 4e plaats behaald.

In het laatste weekend van juni werd de St. Leendertmarkt weer opgeluisterd en in het weekend van 20 en 21 juli werd door onze leden geholpen op het ZLF. te Grevenbicht in ruil voor een goedkopere prijs bij overname van kostuums van schutterij Het Heilig Kruis uit Grevenbicht.

17 augustus werd deelgenomen aan het bondsschieten in Waubach, zonder resultaat.

Vrijdag 6 september ontvingen wij de droeve mededeling dat onze vaandeldrager Wim Brouns was overleden. Na bezoek aan de avondmis in uniform werd de crematieplechtigheid door vele leden bijgewoond.

Op 15 september werd de onthulling van een beeld, dat tijdens de St. Leendertmarkt werd gemaakt, door onze schutterij omlijst. Vervolgens werd er door een 6-tal schutters deelgenomen aan het Erekruisschieten te Sint-Martens-Voeren en niet zonder resultaat gezien de 3e plaats die werd behaald door Lou Meijers. De overige deelnemers waren: John Bons, Jo Driessen, Maurice Gransier, Hedwig Meijers en Armond Hendrix. Voorwaar geen slecht resultaat in het 1e jaar. In het weekend van 7 en 8 december werden er weer kerstbomen verhandeld.

Ook werd het winterschieten ingevoerd. In de werkplaats van John Bons zou het windbuksschieten gaan plaatsvinden.

 

2003: 1e DEELNAME OLS

Op 4 januari werden wij opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Jules van Mulken, de buksemeester van Nattenhoven en onze steun en toeverlaat voor het schieten. De 2e tegenslag hoorden wij op 16 januari toen bleek dat een van de initiatiefnemers tot oprichting van onze schutterij en nog steeds lid van onze schutterij Maan Vaessen was overleden. Met gepaste eer hebben wij ook van hem afscheid moeten nemen.

Op de jaarvergadering in december 2002 was besloten om deel te nemen aan het O.L.S.

Natuurlijk stond hierdoor het hele jaar in het teken van deze memorabele gebeurtenis, maar eerst wachten natuurlijk de gebruikelijke festiviteiten op ons.

In het voorjaar werden wij door onze sponsors Bons en Verhaeg verblijd met een bodywarmer.

Op 10 maart was de loting voor het O.L.S. en onze plaats in de optocht zal het nummer 100 zijn. Er werd tevens contact gelegd met de commandant van Buchten de heer Thei Wagemans voor het geven van adviezen en indien mogelijk ondersteuning bij het marcheren.

30 april werd wederom het interne windbukskampioenschap gehouden in de Beurstel, met als winnaars John Bons en Nigel Westbroek.

Op 4 mei werden wij door de VV Urmondia gevraagd, middels een rondgang over het voetbalveld en een erehaag voor de oud-internationals, onze medewerking aan hun jubileumfeest te verlenen.

Zondag 18 mei stond de deelname aan het bondsfeest in Noorbeek op het programma. Hier werden maar liefst 4 1e prijzen en 2 2e prijzen behaald.
1e prijzen in de categorie: mooiste binnenkomst, mooiste koningin, mooiste koning en beste bordjesdrager. De 2e prijzen werden behaald in de categorieën: beste defilé en meeste geweerdragers.

Op 7 juni vond het koningsschieten in Nattenhoven plaats en wist Wim Smeets zich voor de 2e maal tot koning te schieten. Samen met Mirjam zou hij onze schutterij op de diverse feesten vertegenwoordigen.

9 juni werd deelgenomen aan de jubileumfeesten van de schutterij in Leut (België). Hier werd deelgenomen aan het koningsschieten en werd Hedwig Meijers gekroond als koning der koningen. In dezelfde maand, op 21 juni werd deelgenomen aan het bondschieten in St. Maartensvoeren.

In het laatste weekend van juni stond de St. Leendertmarkt weer op het programma, tevens werd hieraan voor de 1e keer met een marktkraam aan deelgenomen om de kas te spekken.

Op 6 juli was het dan eindelijk zover en konden wij ons opmaken voor deelname aan het OLS en wel bij de schutterij St. Martinus in Kessenich (België).Vermeldenswaard hierover is, dat ondanks de nodige zenuwen er toch een prijs was voor onze bordjesdrager Jeffrey Westrop. Het 6-tal kwam niet door de 1e ronde met 17 treffers.

Hierna werd door onze schutterij op 17 augustus een geslaagd Oostenrijks Pompfeest in de oude dorpskern gehouden, en op 23 augustus een bezoek gebracht ter opluistering van het feest van de schutterij van Sweikhuijzen. Tevens werd op 23 augustus deelgenomen aan het bondsschieten in Berg en Terblijt.

Op 7 september stond weer een bondsfeest voor de deur, namelijk in Berg en Terblijt. 14 september werd een bezoek gebracht aan de VV Urmondia en werd de nieuwe pastoor mee ingehaald in Urmond-Oost.

 

2004: 1E BONDSCHIETEN -ORGANISATIE

Begin maart vond de loting voor het O.L.S. plaats en ons optochtnummer is 132.

Op 17 april was het onze beurt om het bondsschieten te organiseren. In samenwerking met schutterij St. Hubertus Nattenhoven werd dit festijn in Nattenhoven gehouden zonder wanklank en met een uitmuntende organisatie volgens de bond. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart voor het te houden bondsschuttersfeest in 2005.

Vervolgens vond op 30 april het koningsschieten plaats en wist Ron Westbroek zich tot koning te schieten. Samen met zijn zus Lizette zou hij ons koningspaar dit jaar vormen.

Op zondag 16 mei stond het bondsfeest in Sint-Martens-Voeren op het programma. Ook hier werden weer diverse prijzen gehaald, te weten: 5 1e en 6 2e prijzen. Op 5 juni werd deelgenomen aan de opening van de St. Leendertmarkt.

Voor de 1e keer sinds het begin kon er op de 2e dag van de markt geen H. Mis worden gehouden en vond er geen koffietafel plaats i.v.m. de deelname aan het bondsfeest te Waubach. De prijzen hier waren: 5 1e prijzen en 5 2e prijzen.

Het laatste weekend van juni stond in het teken van het eeuwfeest van onze schuttersvrienden van St. Jozef uit Stein. Hieraan werd door onze schutterij op alle drie de dagen een bijdrage geleverd: op vrijdagavond werd er door de leden geholpen tijdens hun receptie, op zaterdag werd er deelgenomen aan de KUS-schietwedstrijden en op zondag als gastvereniging aan het bondsfeest.

Op 4 juli stond de 2e deelname aan het OLS op het programma. Dit festijn werd gehouden in Opglabbeek in België. Helaas werd hier geen prijs behaald, maar lukte het het 6-tal om toch in de eerste 2 ronden 35 van de 36 bölkes te raken. Vervolgens werd op 11 juli nog een bezoek gebracht aan het pleinfeest van de fanfare.

Op het laatste moment werden wij nog uitgenodigd om deel te nemen aan het bondsfeest van de schutterij Eendracht uit Grevenbicht op 1 augustus en met het nodige georganiseer werd dit ook tot een goed einde volbracht, gezien de vakantie van diverse leden. Op 21 augustus vond er weer een bondsschieten plaats in de Heeg te Maastricht en hier werd, na kaveling, een 3e prijs behaald. Het zestal bestond uit de volgende mensen: John Bons, Kevin Hendrix, Charles Hendrix, Wim Hendrix, Armand Hendrix en Jo Driessen.

Op 18 september vond het Erekruisschieten van de bond plaats. Hiervoor hadden zich 6 mensen gekwalificeerd en behaald Charles Hendrix een prachtige 7e plaats. Op de jaarvergadering werd de oorkonde uitgereikt aan koningin Lizette (9e plaats op het OLS) en werden de prijzen voor het winterschieten uitgereikt aan Hedwig Meijers en Steef Heynen. Vervolgens werd op 19 november de medewerking verleent aan het jubileumfeest van CV de Waterratte en wel bij de onthulling van het monument “DE RAT”.

In december en januari zou het winterschieten weer gaan plaatsvinden. Met als laatste activiteit de kerstbomenverkoop werd ook dit jaar weer afgesloten.

 

2005: HET 12 ½ JARIG JUBILEUMJAAR

Zoals al eerder gememoreerd zal 2–5 geheel in het teken staan van het 1e bondsschuttersfeest in Urmond ooit gehouden. De voorbereidingen hiervoor werden in 2004 gestart en op dit moment zijn al 11 gastverenigingen bereid om aan dit feest deel te nemen, naast de 6 verenigingen van de bond Berg en Dal. In maart vond de trekking plaats voor het OLS. Aangezien wij als vertegenwoordiger van de bond Berg en Dal aan de opening zouden deelnemen, werden wij in de 1e groep ingeloot wat resulteerde in plaats 10 tijdens de optocht.

Op de voorjaarsvergadering van 1 april werd de 1e prijs uitgereikt aan Jo Driessen.

Op 16 april werd deelgenomen aan het bondsschieten in Noorbeek. Hier werd door ons zestal de 2e prijs in de wacht gesleept. In de maand hierna, op 14 mei stond de 1e activiteit van dit jaar op het programma, te weten het koningsschieten. Het lukte uiteindelijk Lou Meijers om de koningsvogel neer te halen en hij zal samen met Hedwig ons koningspaar vormen in dit jubileumjaar.

Op zaterdag 28 mei werden wij opgeschrikt met de mededeling dat ons lid en allereerste instructeur van de drumband Toon Demandt was overleden. Zijn begrafenis werd door vele leden bijgewoond. In het 1e weekend van juni werd de St. Leendertmarkt opgeluisterd en vond ook weer de traditionele koffietafel plaats.

Op zondag 12 juni werden we uitgenodigd voor het inhalen van de nieuwe oogstkoningin in Berg aan de Maas. Vervolgens werd op 18 juni deelgenomen aan het bondsschieten in de Heeg te Maastricht. Hier werd geen resultaat behaald.

Op 3 juli togen wij naar Wessem voor deelname aan het OLS. Hier werd een 9e prijs behaald door onze bordjesdrager Jeffrey Westerop. Gedenkwaardig op dit feest is tevens de vermelding dat ons zestal zich voor het eerst, en dat bij de 3e deelname aan een OLS, voor de 3e ronde wist te kwalificeren.

Het zestal bestond uit de volgende schutters: John Bons, Kevin Hendrix, Charles Hendrix, Armand Hendrix, Hen Vaessen en Jo Driessen. Helaas was het in de 3e ronde over.